Психологи на b17.ru
На сайте зарегистрированы: 25527 специалистов из 895 городов
Скрыть

Програма "Адаптація першокласників до умов навчання в школі"

От автора: Прийменко Віктория. Стаття "Ефективная адаптація першокласників. Програма підтримки"// - № 33, вересень, 2010.
Вступ до школи і перші місяці навчання викликають у молодшого школяра зміни всього способу життя і діяльності. Цей період важкий для дітей, що вступають до школи. Спостереження фізіологів, психологів і педагогів показують, що серед першокласників є діти, які через індивідуальні психофізіологічні особливості важко адаптуються до нових для них умов, лише частково пристосовуються (або не пристосовуються зовсім) до режиму роботи і навчальної програми. При традиційній системі освіти категорія цих дітей утворює групу відстаючих дітей – дезадаптованих.Під шкільною дезадаптацією розуміється деяка сукупність ознак, що свідчать про невідповідність соціально-психологічного і психофізіологічного статусу дитини вимогам ситуації шкільного навчання. Дитина, що вступає до школи, повинна бути зрілою у фізіологічному і соціальному відношенні, вона повинна досягти певного рівня розумового і емоційно-вольового розвитку. Навчальна діяльність вимагає певних знань про навколишній світ, сформованість елементарних понять, позитивне відношення до навчання, здатність до саморегуляції поведінки.З урахуванням тенденцій зростання негативних наслідків дезадаптації, що виражаються, зокрема в труднощах під час навчання, порушеннях поведінки. Проблему шкільної адаптації слід віднести до однієї з найбільш серйозних соціальних проблем сучасності, що вимагає вже не стільки поглибленого вивчення, скільки пошуку продуктивного рішення на практичному рівні.Для ефективної адаптації необхідно з дітьми проводити програму психологічної підтримки першокласників. Пропоную орієнтовну програму, яку можна проводити у всіх перших класах. Мета психолого-педагогічної програми – створення педагогічних і соціально-психологічних умов, що дозволяють дитині успішно функціонувати і розвиватися в шкільній системі відносин. В цілому в соціально-психологічній адаптації першокласників, можуть бути виділені такі основні етапи:
Перший етап – вступ дитини до школи. Він починається в березні-квітні місяці одночасно із записом (або відбором) дітей в школу і закінчується на початку вересня місяця. В рамках цього етапу передбачається
1. Проведення психолого-педагогічної діагностики, спрямованої на визначення шкільної готовності дитини. Як правило, діагностика складається з двох складових частин. Спочатку здійснюється загальна експрес-діагностика, що дозволяє зробити висновок про рівень психологічної готовності і сформованості певних навчальних навичок у дитини. Потім, для дітей, що показали надзвичайно низькі результати, організовується другий діагностичний тур. Він спрямований на виявлення причин низьких результатів. У ряді випадків, другий діагностичний зріз здійснюється на початку червня або в кінці серпня.
2. Проведення групових і індивідуальних консультацій батьків майбутніх першокласників. Групова консультація у формі батьківських зборів – це спосіб повідомити батькам корисну інформацію стосовно організації останніх місяців життя дитини перед початком шкільних занять, можливі лекції на теми „Психологічна готовність дітей до навчання в школі”, „Психологічні особливості розвитку дітей 6-7 років”, „Шкільна дезадаптація і пов’язані з нею труднощі навчання”, „Умови успішної соціально-психологічної адаптації дитини до школи”.Індивідуальні консультації, перш за все, проводяться для батьків, чиї діти показали низькі результати в процесі тестування і можуть зазнавати труднощів в пристосуванні до школи.
3. Групова консультація вчителів перших класів, що носить на цьому етапі загальний ознайомчий характер.
4. Проведення психолого-педагогічного консиліуму за результатами діагностики, основною метою якого є вироблення і реалізація певного підходу до комплектування класів.
Другий етап – первинна адаптація дітей в школі. В рамках цього етапу – з вересня по січень – передбачається:
1. Проведення консультативної і просвітницької роботи з батьками першокласників, спрямованої на ознайомлення дорослих з основними завданнями і труднощами періоду первинної адаптації, методикою спілкування і допомоги дітям.
2. Проведення групових і індивідуальних консультацій педагогів стосовно вироблення єдиного підходу до окремих дітей і єдиної системи вимог до класу з боку різних педагогів, що працюють з класом (вчитель фізкультури, вчитель музики, хореографії).
3. Організація методичної роботи педагогів, спрямованої на побудову навчального процесу відповідно до індивідуальних особливостей і можливостей школярів, виявлених в ході діагностики і спостереження за дітьми в перші тижні навчання.
4. Організація педагогічної підтримки школярів. Така робота проводиться як правило педагогами в позанавчальний час. Основною формою її проведення є різні ігри, які допомагають дітям швидше познайомитися один з одним, налаштуватися на систему вимог, що визначаються школою, зняти надмірну психічну напругу тощо.
5. Організація групової розвиваючої роботи з дітьми, спрямована на підвищення рівня їх шкільної готовності, соціально-психологічну адаптацію в новій системі взаємин. Така групова робота будується як система занять з фіксованою міні-групою школярів (не більше 10-ти чоловік).
6. Аналітична робота, спрямована на підведення підсумків діяльності педагогів, психологів і батьків в період первинної адаптації першокласників.
Третій етап – психолого-педагогічна робота з школярами, що зазнають труднощі в шкільній адаптації. Робота в цьому напрямі здійснюється протягом другого півріччя першого класу і припускає наступне:
1. Проведення психолого-педагогічної діагностики, спрямованої на виявлення групи школярів, що зазнають труднощі в шкільному навчанні, спілкуванні з педагогами і однолітками, здоров’ї.
2. Індивідуальне і групове консультування і просвіта батьків за результатами діагностики.
3. Просвіта і консультування педагогів з питань навчання і спілкування з окремими школярами і однолітками в цілому.
4. Організація педагогічної допомоги дітям, що мають різні труднощі в навчанні і поведінці з урахуванням даних психодіагностики. Також методична робота педагогів, спрямована на аналіз змісту і методики викладання різних предметів. Мета такого аналізу – виявити і усунути ті моменти в навчальному процесі, стилі спілкування з дітьми, які можуть сприяти різним шкільним труднощам.
5. Організація групової психокорекційної роботи з школярами, що зазнають труднощі в навчанні і поведінці.
6. Аналітична робота, спрямована на підведення підсумків роботи проведеної протягом півріччя і року в цілому.

Програма для учнів перших класів
„Ефективна адаптація першокласників до умов навчання в школі”

Мета: підвищити рівень адаптації до умов навчання в школі
Завдання:
1) підвищити рівень мотиваційної готовності до школи;
2) зняти емоційне і м’язове напруження у дітей;
3) навчити дітей навичкам ефективного (вербального і невербального) спілкування з однолітками;
4) підвищити рівень пізнавальної сфери (пам’яті, уваги, мислення, уяви);
5) розвинути велику і дрібну моторику дитини;
6) підвищити рівень самооцінки дітей.Форма проведення: групова.
Вікова категорія: діти віком 6-7 років, які мають низький рівень шкільної адаптації або ознаки дезадаптації. Т
ермін проведення: 2 рази на тиждень по 30 хвилин, протягом 2-х місяців.
Оптимальна кількість дітей в групі: 7-10 чоловік.

Заняття 1. „ЗНАЙОМСТВО” (30 хвилин)
Мета: допомагати дітям налагодити контакт один з одним, усвідомити себе як особистість.
ХІД ЗАНЯТТЯПсихолог представляється, розповідає про себе.

Гра «Ім’я» (5 хвилин)
Мета: сприяти швидшому знайомству дітей.
Хід роботи: перший гравець називає своє ім’я, його сусід називає ім’я першого і своє, далі наступний називає перше ім’я, друге і своє і так по ланцюжку повторюються всі раніше названі імена і своє.
Гра допомагає запам’ятати імена поки що незнайомих однолітків, сприяє розвитку довільної пам’яті, згуртовує дітей.

Вправа „Кинь іграшку” (5 хвилин)
Мета: розвити уміння невербального спілкування, взаєморозуміння, навчити контакту очей.
Хід роботи: діти стають у коло.
Психолог бере в руки м’яч (або м’яку іграшку), він знаходить очима учня і кидає йому м’яч. Тепер те ж повинен зробити учень, який отримав м’яч. Треба уміти знаходити невербальний контакт.

Вправа „Знайомство” (10 хвилин)
Мета: згуртувати першокласників, більше дізнатися про інтереси один одного.
Хід роботи: всі діти сідають в коло.
Психолог, в руках, якого знаходиться м’яч розповідає правила гри, і про себе, про себе і свої інтереси, задаючи тим самим характер гри. Учень, який отримав м’яч, представляє себе: називає своє ім’я і улюблене заняття, хобі, захоплення. М’яч передається по колу.

Вправа „Дзеркало” (10 хвилин)
Мета: розвити здібності невербального спілкування дітей.
Хід роботи: учням пропонується об’єднатися в пари по два чоловіки. У кожній парі вибирається ведучий, його партнер – його „дзеркало”.
Завдання ведучого – здійснення спонтанних рухів руками. Другий учасник повинен синхронно повторювати ці рухи як би в реальному відображенні. Потім учасники міняються ролями – ведучий стає „дзеркалом”, а „дзеркало” – ведучим. Психолог говорить про те, щоб кожен член групи на своєму досвіді відчув, які індивідуально-динамічні відмінності існують між людьми, і як важливо налаштуватися на свого партнера по спілкуванню, щоб його правильно зрозуміти і відчути.

Заняття 2.„Я І МОЄ ІМ’Я” (30 хвилин)
Мета: сприяти встановленню контакту між дітьми, допомогти дітям усвідомити свої позитивні риси характеру.
ХІД ЗАНЯТТЯ

Вправа „Скажи „Добрий день” не так, як інший” (5 хвилин)
Мета: сприяти розвитку індивідуальності, доброзичливості дитини, розширення способів вітання людей.
Хід роботи: учням пропонується стати в коло і по черзі привітати один одного, якимось незвичайним способом.

Гра „Чарівний стілець” (10 хвилин)
Мета: сформувати адекватну самооцінку дитини.
Хід роботи: психолог, говорить дітям, що у кожної людини є позитивні якості, про які іноді не знає і сама людина.
Тому дуже важливо про них говорити їй. По середині кола ставиться стілець і по черзі кожен з учасників сідає на нього і всі інші говорять йому хороші слова про якості цієї людини, висловлюють свої побажання.

Вправа „Намалюй свій автопортрет” (15 хвилин)
Мета: допомагати дітям усвідомити своє „Я”.
Хід роботи: психолог пропонує дітям намалювати свій автопортрет.
Малювання супроводжується музикою (шум листя, води, вітру). Після того, які діти намалювали свої портрети вони повертаються у коло і представляють свій малюнок іншим дітям, розповідають про себе.

Заняття 3.„Я І МОЯ СІМ’Я” (30 хвилин)
Мета: знайомство з членами сім’ї дітей, загальними інтересами
ХІД ЗАНЯТТЯ

Вправа „Добрий день”(5 хвилин)
Мета: сприяти спілкуванню дітей один з одним.
Хід роботи: учням пропонується привітатися один з одним за руку.
Головна умова – поздороватися з кожним з присутніх, нікого не пропустивши. Можна вітатися з однією і тією ж людиною двічі, встановлюючи контакт очима.

Вправа „Малюнок сім’ї” (20 хвилин)
Мета: дізнатися про відносини дитини в сім’ї.
Хід роботи: психолог пропонує дітям сісти в коло і намалювати свою сім’ю.
Після закінчення малювання кожна дитина представляє свої малюнки і розповідає про своїх батьків та інших членів сім’ї: як кого звуть, хто чим любить займатися, хто де працює тощо.

Гра „Поміняйтеся місцями ті, у кого...” (5 хвилин)
Мета: розвити у дітей увагу, зняти напруження.
Хід роботи: психолог пропонує помінятися місцями дітям, у когоа) є старший брат;б) молодша сестричка;в) молодший брат;г) старша сестра;д) є і брат, і сестра;е) дідусь і бабуся живуть з ними разом;ж) дідусь і бабуся живуть в селі і т.д.

Заняття 4.„УРОК І ПЕРЕРВА” (30 хвилин))
Мета: познайомити дітей з правилами поведінки на уроці і перерві, виявити шкільну мотивацію.
ХІД ЗАНЯТТЯ

Бесіда „Що таке урок?” (10 хвилин)
Мета: дізнатися обізнаність дітей стосовно поведінки на уроці.
Хід роботи: психолог пропонує дітям висловити думки стосовно „Що таке урок?” Потім також психолог задає питання „Як можна показати, що ти готовий до уроку?” Наприклад, в школі є правило „Готовий до уроку”: по дзвінку учень стає біля своєї парти і чекає команди вчителя. Давайте спробуємо виконувати це правило.Програвання ситуацій:
Що потрібно зробити:
а) коли входить вчитель (або хтось старший) до класу;
б) коли хочеш що-небудь сказати, запитати;
в) коли хтось спізнюється на урок тощо.

Гра „Збери портфель” (10 хвилин)
Мета: розвити мотиваційну готовність дитини до школи.
Хід роботи: психолог розкладає перед дитиною різні предмети: іграшки, речі, навчальне приладдя.
Дитині потрібно за 1 хвилину зібрати портфель до школи. Якщо дитина вибрала предмети правильно (навчальне приладдя) і встигла у відведений час, вона впоралася із завданням. Результати гри фіксуються в карті-спостереженні.

Бесіда „Що можна зробити на перерві?” (10 хвилин)
Мета: дізнатися обізнаність дітей стосовно поведінки на перерві.
Хід роботи: психолог пропонує дітям висловити думки стосовно „Що можна робити на перерві?” Відповіді дітей обговорюються. (приготуватися до наступного уроку, сходити в туалет, переодягнутися на урок фізкультури, ритміки, черговим витерти дошку, пограти в ігри, з’їсти бутерброд тощо).

Заняття 5.„ЕКСКУРСІЯ ПО ШКОЛІ” (30 хвилин))
Мета: навчити дітей орієнтуватися в приміщенні школи, познайомити їх із співробітниками.
ХІД ЗАНЯТТЯ
Психолог приносить до дітей план-схему школи і питає „Хто знає, що таке план? Так, це схема нашої школи. Цікаво, де ж ваш клас знаходиться?” Після пошуку шляху від входу до класу дітям пропонується пройти по школі, орієнтуючись за планом.Ознайомлення з медичним кабінетом Психолог представляє медсестру. Вона проводить бесіду з питань: „Для чого потрібні щеплення? Чому не можна хворіти школяру? Що потрібно робити, щоб не хворіти, а бути здоровим?”Відвідини спортивного залу Вчитель фізкультури представляється і питає у дітей: „Для чого люди займаються спортом? Чи потрібна фізкультура школяру? Хто робить зарядку вранці? Хто з дітей займається вже в спортивних секціях?” Потім діти зображають безконтактний бокс, лижників, плавців, гімнастів і т.д. Якщо хтось з дітей займається в спортивних секціях, можна запропонувати їм показати які-небудь вправи.

Заняття 6.„ЕКСКУРСІЯ ПО ШКОЛІ 2” (30 хвилин))
Мета: навчити дітей орієнтуватися в приміщенні школи, познайомити їх із співробітниками.
ХІД ЗАНЯТТЯ Відвідини кабінету музики.Вчитель музики після представлення пропонує дітям вгадати кілька пісень і станцювати: грає марш (діти марширують), потім танцювальну музику (пропонує потанцювати), за вибором діти співають або слухають пісню.Відвідини кабінету образотворчого мистецтва Вчитель знайомить дітей з „царством олівця і пензлика”. Діти в парах грають в гру „Скульптуру”: один „ліпить” тварину за своїм бажанням, потім розповідає про свою „скульптуру”. Потім діти міняються ролями.

Заняття 7.„ЕКСКУРСІЯ ПО ШКОЛІ 3” (30 хвилин))
Мета: навчити дітей орієнтуватися в приміщенні школи, познайомити їх із співробітниками.
ХІД ЗАНЯТТЯ Відвідини бібліотекиБібліотекар задає дітям загадки:
1) Без мови,Без голосу,А все розповість.
2) Не кущ, а з листочками,Не сорочка, а зшита,Не людина, а розповідає.Проводить бесіду з питань: „Для чого потрібні книги? Які книги бувають? Хто їх пише, випускає? У кого яка улюблена книга? і т.д. Пропонує записатися в бібліотеку тим дітям, хто вже уміє читати.Екскурсія до кабінету психологаПсихолог: „Діти , сьогодні я запрошую вас до себе. Хто знає, хто такий психолог?” Діти відповідають. „Якщо комусь стало сумно, погано, психолог утішить, захистить, дасть можливість відпочити.” Вправа релаксації.

Заняття 8.„ТВОЯ УВАЖЛИВІСТЬ 1” (30 хвилин))
Мета: розвити рівень уваги дитини.
ХІД ЗАНЯТТЯ

Гра „Маленькі кульки” (5 хвилин)
Мета: створити невимушену атмосферу в групі.
Хід роботи: кожен учень виконує рольмаленької кульки, яка вільно рухається по аудиторії. По команді: „Маленькі кульки об’єднуються у велику по 3, 4, 5 і т.д. людини” – об’єднання! Хто не зміг стати в групу, той стає ведучим. В кінці гри пропонується всім учасникам об’єднатися в один великий шар.

Гра „Замри” (10 хвилин)
Мета: розвити увагу, пов’язану з координацією слухового і рухового аналізатору.
Хід роботи: дітям пропонується пограти в гру, в якій вони активно рухаються, але за сигналом психолога всі діти завмирають в тій позі, в якій були у момент сигналу. Той, хто ворушиться або не почув – програє і вибуває з гри. Виграє той, хто залишається останнім.

Гра „Музичні стільці” (15 хвилин)
Мета: розвити увагу в швидкості реакції, уміння діяти за інструкцією.
Хід роботи: По колу розставляються стільці – на один менше, ніж кількість учасників. Звучить музика, всі біжать біля стільців. Як тільки музика замовкає, кожен гравець повинен зайняти будь-який вільний стілець. Хто не встиг зайняти місце, той вибуває з гри. Кожного разу один стілець забирається. Гра продовжується що до останнього гравця. Він і є переможцем!

Заняття 9.„ТВОЯ УВАЖЛИВІСТЬ 2” (30 хвилин))
Мета: розвити рівень уваги дитини.
ХІД ЗАНЯТТЯ

Вправа „Знайди відмінності” (15 хвилин)
Мета: розвинути увагу.
Хід роботи: кожному учню пропонуються дві картинки, що здаються на перший погляд однаковими, але мають 10 істотних відмінностей. Учні повинні знайти ці відмінності і відмітити їх олівцем. Виграє той, хто знайде їх більше і швидше.

Гра „Пташка” (15 хвилин)Мета: розвити увагу і пам’ять.
Хід роботи: всі гравці сідають в коло і вибирають ведучого. У кожного гравця є фанти. (Фанти – будь-яка дрібна іграшка, річ тощо). Він сідає в середину кола і всім гравцям дає назви дерев (дуб, клен, липа, ялина і т. п.). Кожен повинен запам’ятати свою назву. Ведучий говорить: „Прилетіла пташка, сіла на дуб”. Дуб повинен відповісти: „На дубу я не була, відлетіла на ялинку!” Ялинка викликає інше дерево і т.д. Хто проґавить, віддає фант. В кінці гри фанти відіграються. Заняття

10.„ТВОЯ ПАМ’ЯТЬ” (30 хвилин))
Мета: підвищити рівень пам’яті дитини.
ХІД ЗАНЯТТЯ

Гра „Фарби” (10 хвилин)
Мета: навчити дітей відрізняти кольори, розвити пам’ять.
Хід роботи: психолог перед проведенням гри ознайомлює дітей з різноманітними відтінками і кольорами фарб. Тільки після цього можна проводити гру „Фарби”. Діти вибирають господаря і два покупця; решта всіх учнів – фарби. Кожна фарба придумує собі колір і тихо називає його господареві. Коли всі фарби вибрали колір, господар запрошує одного з покупців.Покупець стукається: – „Тук-тук!” – „Хто там?” – „Покупець”– „Навіщо прийшов?”– „За фарбою”.– „За якою?” – „За блакитною”. Якщо блакитної фарби немає, господар говорить: – „Йди по блакитній доріжці, знайди блакитні чобітки, поноси та назад принеси” або „Скачи на одній ніжці по блакитній доріжці”. Якщо ж покупець вгадав колір фарби, він забирає її собі. Йде другий покупець, розмова з господарем повторюється. Виграє покупець, який вгадав більше фарб. При повторенні гри він виступає в ролі господаря, а покупців гравці вибирають.Правило. Покупець не повинен повторювати двічі один і той же колір фарби.

Вправа „Зниклий предмет” (10 хвилин)
Мета: розвити зорову пам’ять, увагу.
Хід роботи: На столі ставиться декілька невеликих іграшок. Дітям пропонують запам’ятати, що знаходиться на столі. Потім діти відвертаються, а ведучий ховає один предмет і пропонує учасникам гри відгадати, який саме.

Вправа „Що змінилося?”
Мета: розвити зорову пам’ять, увагу.
Хід роботи: На стіл ставлять декілька невеликих іграшок. Дітям пропонується запам’ятати, що і в якому порядку знаходиться на столі. Потім вони відвертаються, а психолог міняє місцями декілька іграшок і пропонує відгадати, що змінилося.

Заняття 11.„ТВОЄ МИСЛЕННЯ” (30 хвилин))
Мета: розвити мислення дитини.
ХІД ЗАНЯТТЯ

Вправа „Склади розповідь” (15 хвилин)
Мета: розвити мислення дитини і комунікативні навички.
Хід роботи: перед дітьми розкладається серія послідовних картинок в неправильному порядку. Психолог пропонується встановити вірну послідовність картинок і скласти за ними розповідь.

Гра „Мандрівник” (15 хвилин)
Мета: розвити мислення, пам’ять, увагу.
Хід роботи: кожна гра може бути тематичною. Наприклад, одна гра може бути присвячена назвам вулиць рідного міста, інша – назвам міст своєї країни, третя – назвам річок своєї країни тощо. Перед кожною грою треба розбирати з дітьми той конкретний матеріал, якому вона буде присвячена.Учасники гри сідають у коло, один лише мандрівник залишається в центрі. Учня, які сидять по колу тихо, так, щоб мандрівник не чув, вибирають для себе найменування міст або місцевостей. Мандрівник вголос називає міста, звідки і куди він хоче проїхати. Наприклад: „Я подорожую з Києва до Севастополя”. Учасника ігри, що вибрали ці назви, встають і міняються місцями, а мандрівник прагне зайняти одне з місць, що звільнилися. Той, хто залишається без місця, стає мандрівником.

Заняття 12.„ВІДЧУВАЙ СВОЄ ТІЛО” (30 хвилин)
Мета: зняти м’язове і емоційне напруження дітей в групі.
ХІД ЗАНЯТТЯ

Гра „Неслухняні кульки” (10 хвилин)
Мета: допомогти зняти емоційну напругу, сприяти згуртуванню класу.
Хід роботи: гра проводиться в чотирьох підгрупах. Учасники кожної підгрупи беруться за руки, утворюючи коло. У кожній команді по 2-3 повітряної кульки одного кольору. Ігрове завдання: не розчіпляючи рук, утримувати кульки в повітрі якомога довше. На кульки можна дути, перекидати їх головою, плечем, перемагає та команда, яка довше за всіх зможе утримати кульки.

Гра „Зграя качок” (10 хвилин)
Мета: розвити велику моторику дитини.
Хід роботи: гравці стають в шеренгу на такій відстані, щоб не заважати один одному. Вони злегка згинають ноги в колінах і кладуть на них руки.По сигналу всі починають в напівсидячі швидко просуватися вперед до позначеної межі – „озера” (15-20 м), не зміняючи положення рук і ніг. Перемагає та качка, яка перша досягає озера (перетинає межу). Виграє той, хто приходить першим. Гра може повторюватися кілька разів.

Гра”Зірви яблуко”(10 хвилин)
Мета: розслабити м’язи тіла.
Хід роботи: дітям пропонується встати так, щоб навколо кожного було достатньо вільного місця. Психолог говорить: „Зараз ми збиратимемо в саду яблука, які ростуть високо. Щоб зірвати яблуко, потягніться правою рукою якомога вище, встаньте на носочки, зробіть різкий вдих і зривайте. Тепер нагніться, покладіть яблуко в корзину, і поволі видихніть. Чудово! Зірвіть ще 2-3 яблука – то лівою рукою, то правою. Тепер давайте потрясемо долонями і повернемося в круг.Заняття

13.„ТВОЯ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ” (30 хвилин))
Мета: підвищити рівень працездатності дитини, досягати поставленої мети.
ХІД ЗАНЯТТЯ

Гра „Змія – заплуталася” (15 хвилин)
Мета: підвищити рівень працездатності учасників.
Хід роботи: один з учнів виходить з аудиторії. Інші встають в одну лінію і беруться за руки. Це велика змія. Перший і останній учасники – голова і хвіст змії. Змія заплутується: голова і хвіст рухаються, таким чином заплутують змію. Потім входить учень. який був за дверима. Зазвичай гра закінчується на емоційному підйомі.

Гра „Великої пазл” (15 хвилин)
Мета: розвити здатність встановлювати контакт з партнерами, досягти поставленої мети.
Хід роботи: психолог наперед готує картки: розрізає велику барвисту картину на декілька деталей (за числом учасників або більше) або приносить вже готові пазли. Потім він роздає по 1-3 картки. Завдання групи – зібрати загальну картину. Під час завершального обговорення учасники діляться своїми враженнями про те, що заважало і що допомагало їм при виконанні завдання.

Заняття 14.„РОЗВИТОК ВЕЛИКОЇ МОТОРИКИ ДИТИНИ” (30 хвилин))
Мета: розвити велику моторику дітей, зняти емоційне напруження.
ХІД ЗАНЯТТЯ

Гра „Ловля риб” (15 хвилин)Мета: зняти емоційну напругу, розвити велику моторику, пам’ять.
Хід роботи: перед початком гри психолог знайомить дітей за картинками з різними видами риб. Після чого учні поділяються на дві групи. Вони стають один проти одного на відстані кількох кроків. Одна група – риболови (їх менше), інша – риби. На початку гри між ними відбувається розмова:- Що ви в’яжете? – питають риби.- Невід, - відповідають риболови, виконуючи імітуючи рухи.- Що ви будите ловити?- Рибу.- Яку?- Щуку.- Ловите.Риби повертаються і біжать до встановленої межі. Кожен риболов прагне зловити хоч одну рибу. Гра повторюється, але називається інша риба. Ловити риб можна тільки у межах моря. Риба вважається спійманою, коли риболов доторкається до неї рукою.

Гра „Квіти” (15 хвилин)
Мета: тренувати пам’ять, увагу, розвивати рухову активність, зняти м’язове напруження.
Хід роботи: гравці можуть називатися квітами, звірами, рибами, птахами. Кожного разу психолог перед початком гри розповідає дітям про різні квіти, звірів, риб, птахів (в залежності від того, в яку вони гру грають).Кожен гравець вибирає собі назву будь-якої квітки. Одна і та ж назва не може бути у декількох дітей. За бажанням вибрана квітка, наприклад троянда, починає гру. Вона називає будь-яку квітку, наприклад мак. Мак біжить, а троянда наздоганяє його. Коли маку загрожує небезпека бути спійманим, він називає будь-яку іншу квітку, що бере участь в грі. Тікає названа квітка.Спійманий змінює свою назву і знову включається в гру. Перемагає той, хто жодного разу не був спійманий.

Заняття 15.„РОЗВИТОК ВЕЛИКОЇ і ДРІБНОЇ МОТОРИКИ ДИТИНИ” (30 хвилин)
Мета: розвити велику і дрібну моторику дітей, зняти емоційне напруження.
ХІД ЗАНЯТТЯ

Гра „Пошта” (10 хвилин)
Мета: зняти емоційну напругу, виконання дій за зразком.
Хід роботи: дітям пропонується пограти в гру „Пошта”. Обирають одного ведучого, який говорить:– Дінь, дінь, дінь!– Хто там? – відповідають діти.– Пошта!– Звідки?– З міста.– А що в місті роблять?Ведучий може сказати, що в місті танцюють, співають, стрибають, малюють тощо. Всі гравці повинні робити те, що сказав ведучий. Той, хто погано виконує завдання, віддає фант. Гра закінчується, як тільки ведучий набере п’ять фантів. Потім викупляють фанти виконуючи бажання ведучого (станцювати, заспівати, розповісти вірша)

Гра „Літає – не літає” (20 хвилин)
Мета: розвити дрібну моторику, пам’ять, увагу, мислення.
Хід роботи: перед початком гри психолог з дітьми розглядає, хто літає, а хто ні. Окремо розповідає про птахів, що літають, і комах (з показом їх на картинках), про предмети, що літають, зроблені руками людини (літак, ракета), про казкових істот, що літають (при цьому читаються відповідні казки). Ця гра відбувається за столом. Учні кладуть на стіл пальці. Психолог називає птахів, звірів, комах, квіти тощо. При назві предмету, що літає, всі повинно підняти пальці вгору. Хто підніме пальці при назві предмету, що не літає, або ж не підніме при назві що літає, віддає свій фант. В кінці гри фанти „викупаються”.

Заняття 16.„РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНУ ВИТРИМКУ ДИТИНИ” (30 хвилин)
Мета: розвити емоційну витримку дитини, увагу, зняти емоційне напруження.
ХІД ЗАНЯТТЯ

Гра „Каблучка” (15 хвилин)
Мета: розвити емоційну витримку, швидкість реакції.
Хід роботи: гравці встають в шеренгу, тримаючи руки попереду човником. Вибирається ведучий. У руках у нього лежить невеликий блискучий предмет (каблучка, фантик з фольги). Ведучий йде і кожному неначе кладе каблучку в руки. При цьому він говорить: Я йду, йду, йду, Всім каблучку вам кладу, Ручки міцніше затискайте Та стежте, не позіхайте!Одному з дітей він непомітно кладе каблучку, а потім відходить і говорить: „Каблучка, каблучка, вийди на подвір’я!” Той, у кого в долонях опиниться каблучка, вибігає, а решта дітей повинна постаратися затримати його.Після слів „Каблучка, вийди на подвір’я!” всі гравці повинні встигнути швидко узятися за руки, щоб не випустити гравця з каблучкою.

Гра „Віддай хусточку” (15 хвилин)
Мета: розвити емоційну витримку, швидкість реакції.
Хід роботи: гравці діляться на дві групи і стають у шеренгу один проти одного, тримаючи руки за спиною. У центрі між шеренгами знаходиться один гравець. У кожній команді вибирають ведучого, якому дають хусточку. Ведучий проходить позаду своєї команди і непомітно вкладає хусточку в руку одному з дітей. Після цього гравець, що стоїть в центрі, дає команду: „Віддай хусточку!” Діти з хусточками повинні вибігти і віддати хусточку ведучому. Перемагає той, хто швидше віддасть хусточку. Перемагає команда, що набрала більше очок.Бігти і віддавати хусточку можна тільки за сигналом. Хусточку треба кожного разу давати різним дітям.

Заняття 17.„ПІДСУМКОВЕ” (30 хвилин))
Мета: підвести підсумки роботи „групи розвитку”.
ХІД ЗАНЯТТЯПсихолог повідомляє дітям, що сьогоднішнє заняття останнє, але якщо їм буде важко вони завжди можуть прийти до психолога за допомогою.

Малювання „Що мені подобається у школі?” (15 хвилин)
Мета: дізнатися про рівень шкільної мотивації дитини до навчання в школі.
Хід роботи: психолог пропонує намалювати дітям на тему „Що мені подобається у школі?” Після малювання учасники представляють свої малюнки і розповідають, що на них намальовано.

Вправа „Улюблена гра”(15 хвилин)
Мета: дізнатися про рівень шкільної мотивації дитини до навчання в школі.
Хід роботи: психолог пропонує дітям погратися в гру, яка їм більше сподобалася під час відвідування „групи розвитку”.
Прийменко Виктория Николаевна
Опубликовано на сайте: ,  27426 просмотров
Получить консультацию автора
Психолог — г. Мелитополь (Украина)
Другие статьи автора:

Комментарии

Викторіє Миколаївно! сайт, в основному, російськомовний.)))
№1 | 4 ноября 2012
Чтобы добавить комментарий — войдите или зарегистрируйтесь.
Войти через:ВконтактеFacebook
Авторы проекта: Владимир Никонов и Трефилов Дмитрий 95222 Справка по сайту   Предложить идею   Сообщить об ошибке   Задать вопрос  
Справка по сайтуКонтакты
наверх
вниз