Психологи на b17.ru
На сайте зарегистрированы: 22030 специалистов из 831 городa
Скрыть

Луганское отделение Украинского Сообщества Психотерапевтов (УСП)

Психологические сообщества > г. Луганск
Виписка з "С Т А Т У Т У
Української Спілки психотерапевтів"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Українська Спілка психотерапевтів (надалі Спілка) є всеукраїнською громадською організацією‚ яка здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України‚ чинного законодавства і цього Статуту.
2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.
2.1. Основна мета діяльності Спілки полягає в об`єднанні зусиль членів Спілки у сприянні розвитку психотерапії в Україні та захист іх спільних інтересів.
2.2. Завданнями Спілки є: - залучення коштів іноземних та вітчизняних спонсорів для підтримки ініціатив у галузі психотерапії; - встановлення міжнародних зв`язків з аналогічними зарубіжними організаціями; - проведення освітянської та доброчинної діяльності в межах Статутних завдань.
2.3. Для виконання поставленої мети та завдань у встановленому порядку Спілка:
- приймає участь у законотворчих процесах‚ що регулюють функціонування психотерапевтичної служби‚ як окремого виду допомоги населенню;
- представляє та захищає інтереси своїх членів при вирішенні правових‚ економічних та організаційних питань у державних органах‚ громадських та наукових об`єднаннях;
- сприяє створенню сучасної практичної психотерапевтичної служби та розвитку конкретних видів психотерапевтичної допомоги населенню;
- здійснює міжнародне співробітництво по вирішенню проблем у галузі психотерапії‚ організації спільних семінарів‚ симпозіумів‚ конференцій та інших заходів;
- виявляє‚ вивчає‚ пропагує та забезпечує реалізацію корисних ініціатив громадян та юридичних осіб‚ які сприяють розвитку психотерапії в Україні;
- приймає участь у розробці та реалізації національних програм розвитку психотерапії‚ програм шкільництва у сучасних напрямках психотерапії;
- забезпечує своїх членів необхідними видами інформації‚ консультативних та інших послуг;
- накопичує кошти та інші надходження із різних джерел фінансування з метою реалізації статутних завдань;
- приймає участь у проведенні міжнародних заходів у відповідності до чинного законодавства та міжнародних договорів України;
- проводить наукові громадські дослідження в галузі психотерапії; - надає консультації та допомогу в галузі психотерапії своїм членам;
- може виступати учасником цивільно-правових відносин‚ набувати майнові і немайнові права‚ укладати будь-які не заборонені чинним законодавством угоди‚ тощо;
- може представляти і захищати свої законні права та інтереси‚ та законні права та інтереси своїх членів у державних та громадських організаціях та інших фізичних та юридичних осіб‚ діяльність яких пов`язана з діяльністю Спілки;
- самостійно‚ а також разом з іншими вітчизняними та іноземними фізичними та юридичними особами може проводити конференції‚ семінари‚ симпозіуми‚ тощо;
- ідейно‚ організаційно та матеріально підтримує об`єднання‚ спілки‚ громадян та юридичних осіб‚ що сприяють розвитку сучасної психотерапії;
- самостійно розпоряджується своїм майном‚ здійснює щодо нього будь-які дії‚ що не суперечать чинному законодавству та статутним цілям Спілки;
- може створювати в Україні і за кордоном осередки‚ філії та представництва Спілки‚ затверджувати їх установчі та інші документи‚ плани‚ звіти та інструктивні матеріали‚ здійснювати контроль за їх діяльністю;
- збирає‚ обробляє‚ розповсюджує і зберігає інформацію‚ необхідну для здійснення статутних завдань Спілки;
- вносить пропозиції до органів державної влади та управління щодо перспективних напрямків державної політики та проведення конкретних заходів у сфері психотерапії;
- розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі;
- засновує засоби масової інформації;
- відряджає за кордон своїх членів та приймає в Україні вітчизняних та іноземних спеціалістів для вирішення питань‚ пов`язаних з діяльністю Спілки;
- створює окремі спеціалізовані фонди грошових коштів‚ які спрямовуються на вирішення окремих проблем;
- засновує або вступає в міжнародні громадські (неурядові) організації‚ міжнародні спілки‚ підтримує прямі міжнародні контакти і зв`язки‚ укладає відповідні угоди‚ які не суперечать міжнародним зобов`язанням України;
- якщо здійснення будь-якого виду діяльності вимагає отримання відповідних дозволів‚ Спілка розпочинає цю діяльність лише після отримання таких дозволів.
Адрес: г.Луганск, кв.Молодежный, 20-А
Телефон: 050-546-72-95
Авторы проекта: Трефилов Дмитрий и Владимир Никонов d54ca Справка по сайту   Предложить идею   Сообщить об ошибке   Задать вопрос  
Справка по сайтуКонтакты
наверх
вниз