Психологи на b17.ru
На сайте зарегистрированы: 29087 специалистов из 956 городов
Ваш город: г. Сиэтл ?
Скрыть

программа работы с потенциальными волонтерскими инициативами в учебных заведениях / Сонцелеви

От автора: Заказать методичку и сказки (укр.яз) тел.: 0673984951 С. Локоткова

программа работы с потенциальными волонтерскими инициативами в учебных заведениях Сонцелеви

Про волонтерство / о волонтерстве Информационно-образовательный волонтерский проект «СонцеЛевы» (программа работы с потенциальными волонтерскими инициативами в учебных заведениях). Львов, НМЦО, 2018 - 62 с. Рекомендовано к печати методическим советом НМЦО Львова, протокол №2 от 21.02.2018р. Одобрено Ученым советом КЗ ЛОР ЛОИППО, протокол № 3 от 16.05.2018р. язик - укр.

Інформаційно-освітній волонтерський проект «СонцеЛеви» (програма роботи з потенційними волонтерськими ініціативами в закладах освіти). Львів, НМЦО, 2018 р. – 62 с.  Рекомендовано до друку методичною радою НМЦО м.Львова, протокол №2 від 21.02.2018р. Схвалено Вченою радою КЗ ЛОР ЛОІППО, протокол № 3 від 16.05.2018р.

трохи цікавого з методички -

РОЗВИТОК ГРУПОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ «Доброчинність для школярів»
Тренінг 3
        Мета:
розвиток навичок роботи в групі, співробітництва. Хто такий волонтер? Пошук себе у волонтерстві.

 1. Пояснення мети заняття.
 2. Вправа “Рахуємо разом”.

        Завдання – всім класом, по черзі називаючи цифри, полічити до 100 (спочатку по партах, а потім хаотично). Усі учасники грають із заплющеними очима, а якщо два голоси одночасно називають якусь цифру, гра починається спочатку. Продовжувати слід до того часу, поки не досягнете бажаного результату.

Після завершення – обговорення:

 • Що відчували під час вправи?
 • Чи не відволікало вас щось від виконання вправи?
 • Що нового дізналися про себе? Про інших?
 • Вправа “Малюємо разом”.

        Учнів необхідно поділити на групи по 4–5 чоловік. Кожна група отримує аркуш ватману, олівці. Завдання – намалювати свій клас з його перевагами та недоліками. По закінченні кожна група демонструє свій малюнок з поясненнями. Далі – обговорення:

 • Малюнок якої групи найбільш точно відображає особливості класу?
 • За допомогою чого їм це вдалося?
 • Як було організовано роботу в групах?
 • Як ви вважаєте, чи допоможуть вам ці малюнки змінити на краще відносини в колективі?
 •    Вправа “Волонтерчики”.

Інструментарій – дитяча гра «Дотепчики» та МАК колода «Міфи» або інша.

 

           Мета: дана вправа допоможе зрозуміти, що благодійність може бути різною, навчить бачити та помічати проблеми навколо себе, вчитиме працювати в команді для знаходження рішення.

         Із колоди "Дотепчики",  дістати  в закриту  по одній карті і відповісти на питання:

Як звати вашого безкорисного помічника і чим саме Вам він може бути корисним?

Пропонується об’єднатись в команди (формування команд  відбувається за бажанням учасників чи за схожістю картинок, вподобаннями та дружбою один з одним чи за іншими критеріями) без обмежень та рамок. Із колоди МАК "Міфи",  дістаємо в закриту (можна в відкриту, за вашими відчуттями) по одній карті на команду. Після загального обговорення в команді – представлення яка проблема зображена на картині та яким чином кожен помічник (дотепник) з карти може вплинути на вирішення цієї проблеми.

 • Вправа “Хобі”.

Автор техніки - Олена Шведська

Інструментарій - МАК "Ресурси" або «Істочник».

     Мета: дана вправа допоможе визначитися з видом діяльності для душі, чим би хотіли займатися у вільний час, те, що може принести вам задоволення і користь для суспільства.

Із колоди МАК "Ресурси",  дістати в закриту (можна в відкриту, за вашими відчуттями) по одній карті на кожне питання:

1  картинка - Чим хотіли б зайнятися, що цікаво для вас

2  картинка - У чому ви маєте потребу, чого вам не вистачає

3  картинка - Що Ви вже вмієте, що спіткали

4  картинка - Що Ви повинні кинути або за що краще не братися

5  картинка - Ваш вибір, ваш ресурс, до чого приступите.

Опишіть кожну карту, всі ваші міркування краще записати.

 Висновки по МАК вправах в цілому про волонтерство і пошук себе в ньому.

     Підсумки.

____________________________________________________________

РАЗВИТИЕ группового взаимодействия «Благотворительность для школьников» тренинг 3      

 Цель: развитие навыков работы в группе, сотрудничества. Кто такой волонтер? Поиск себя в волонтерстве. Объяснение цели занятия. Упражнение «Считаем вместе".    

     Задача - всем классом, поочередно называя цифры, сосчитать до 100 (сначала по партах, а затем хаотично). Все участники играют с закрытыми глазами, а если два голоса одновременно называют какую-то цифру, игра начинается сначала. Продолжать следует до тех пор, пока не достигнете желаемого результата. После завершения - обсуждение: Что чувствовали во время упражнения? Или не отвлекало вас что-то от выполнения упражнения? Что нового узнали о себе? О других?

Упражнение «Рисуем вместе».      

   Учеников необходимо разделить на группы по 4-5 человек. Каждая группа получает лист ватмана, карандаши. Задача - нарисовать свой класс с его достоинствами и недостатками. По окончании каждая группа демонстрирует свой рисунок с пояснениями. Далее - обсуждение: Рисунок какой группе наиболее точно отражает особенности класса? С помощью чего им это удалось? Как была организована работа в группах? Как вы считаете, помогут вам эти рисунки изменить к лучшему отношения в коллективе?

   Упражнение "Волонтерчики". Инструментарий - детская игра «Дотепчики» и МАК колода «Мифы» или другая.

Цель: данное упражнение поможет понять, что благотворительность может быть разной, научит видеть и замечать проблемы вокруг себя, учить работать в команде для нахождения решения.        

  Из колоды "Дотепчикы", получить в закрытую по одной карте и ответить на вопрос: Как зовут вашего бескорыстного помощника и чем именно Вам он может быть полезен? Предлагается объединиться в команды (формирование команд происходит по желанию участников или по сходству картинок, предпочтениями и дружбой друг с другом или по другим критериям) без ограничений и рамок. Из колоды МАК "Мифы", получаем в закрытую (можно в открытую, по вашим ощущениям) по одной карте на команду. После общего обсуждения в команде -представление какая проблема изображена на картине и каким образом каждый помощник (остряк) с карты может повлиять на решение этой проблемы.

Упражнение "Хобби". Автор техники - Елена Шведская Инструментарий - МАК "Ресурсы" или "Источник".   

   Цель: данное упражнение поможет определиться с видом деятельности для души, чем бы хотели заниматься в свободное время, то, что может принести вам удовольствие и пользу для общества.

Из колоды МАК "Ресурсы", получить в закрытую (можно в открытую, по вашим ощущениям) по одной карте на каждый вопрос: 1 картинка - Чем хотели бы заняться, что интересно для вас 2 картинка - В чем вы нуждаетесь, чего вам не хватает 3 картинка - Что Вы уже умеете, постигших 4 картинка - Что Вы должны бросить или что лучше не браться 5 картинка - Ваш выбор, ваш ресурс, к чему приступите. Опишите каждую карту, все ваши рассуждения лучше записать.  Выводы по МАК упражнениях в целом о волонтерстве и поиск себя в нем.

подведение итогов.

Страница проекта - https://www.facebook.com/Sunlions/

Заказать методичку и сказки (укр.яз) тел.: 0673984951 С. Локоткова

 

Психолог, Консультант - г. Львов (Украина), г. Харьков
Опубликовано: , 25 просмотров
Подписаться1
Подписаться1
ПоделитьсяСохранитьЕщё...
Комментарии
Написать комментарий
Авторы проекта: Трефилов Дмитрий и Владимир Никонов 8592e Справка по сайту   Предложить идею   Сообщить об ошибке   Задать вопрос  
Справка по сайтуКонтакты
наверх
вниз