Психологи на b17.ru
На сайте зарегистрированы: 28629 специалистов из 952 городов
Скрыть

Украинское Сообщество Психотерапевтов (УСП)

Психологические сообщества > г. Киев

Виписка з "С Т А Т У Т УУкраїнської Спілки психотерапевтів"1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 1.1. Українська Спілка психотерапевтів (надалі Спілка) є всеукраїнською громадською організацією‚ яка здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України‚ чинного законодавства і цього Статуту.2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ. 2.1. Основна мета діяльності Спілки полягає в об`єднанні зусиль членів Спілки у сприянні розвитку психотерапії в Україні та захист іх спільних інтересів.2.2. Завданнями Спілки є: - залучення коштів іноземних та вітчизняних спонсорів для підтримки ініціатив у галузі психотерапії; - встановлення міжнародних зв`язків з аналогічними зарубіжними організаціями; - проведення освітянської та доброчинної діяльності в межах Статутних завдань. 2.3. Для виконання поставленої мети та завдань у встановленому порядку Спілка: - приймає участь у законотворчих процесах‚ що регулюють функціонування психотерапевтичної служби‚ як окремого виду допомоги населенню; - представляє та захищає інтереси своїх членів при вирішенні правових‚ економічних та організаційних питань у державних органах‚ громадських та наукових об`єднаннях; - сприяє створенню сучасної практичної психотерапевтичної служби та розвитку конкретних видів психотерапевтичної допомоги населенню; - здійснює міжнародне співробітництво по вирішенню проблем у галузі психотерапії‚ організації спільних семінарів‚ симпозіумів‚ конференцій та інших заходів;- виявляє‚ вивчає‚ пропагує та забезпечує реалізацію корисних ініціатив громадян та юридичних осіб‚ які сприяють розвитку психотерапії в Україні; - приймає участь у розробці та реалізації національних програм розвитку психотерапії‚ програм шкільництва у сучасних напрямках психотерапії; - забезпечує своїх членів необхідними видами інформації‚ консультативних та інших послуг; - накопичує кошти та інші надходження із різних джерел фінансування з метою реалізації статутних завдань; - приймає участь у проведенні міжнародних заходів у відповідності до чинного законодавства та міжнародних договорів України; - проводить наукові громадські дослідження в галузі психотерапії; - надає консультації та допомогу в галузі психотерапії своїм членам; - може виступати учасником цивільно-правових відносин‚ набувати майнові і немайнові права‚ укладати будь-які не заборонені чинним законодавством угоди‚ тощо; - може представляти і захищати свої законні права та інтереси‚ та законні права та інтереси своїх членів у державних та громадських організаціях та інших фізичних та юридичних осіб‚ діяльність яких пов`язана з діяльністю Спілки; - самостійно‚ а також разом з іншими вітчизняними та іноземними фізичними та юридичними особами може проводити конференції‚ семінари‚ симпозіуми‚ тощо; - ідейно‚ організаційно та матеріально підтримує об`єднання‚ спілки‚ громадян та юридичних осіб‚ що сприяють розвитку сучасної психотерапії; - самостійно розпоряджується своїм майном‚ здійснює щодо нього будь-які дії‚ що не суперечать чинному законодавству та статутним цілям Спілки; - може створювати в Україні і за кордоном осередки‚ філії та представництва Спілки‚ затверджувати їх установчі та інші документи‚ плани‚ звіти та інструктивні матеріали‚ здійснювати контроль за їх діяльністю; - збирає‚ обробляє‚ розповсюджує і зберігає інформацію‚ необхідну для здійснення статутних завдань Спілки; - вносить пропозиції до органів державної влади та управління щодо перспективних напрямків державної політики та проведення конкретних заходів у сфері психотерапії;- розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі; - засновує засоби масової інформації; - відряджає за кордон своїх членів та приймає в Україні вітчизняних та іноземних спеціалістів для вирішення питань‚ пов`язаних з діяльністю Спілки; - створює окремі спеціалізовані фонди грошових коштів‚ які спрямовуються на вирішення окремих проблем; - засновує або вступає в міжнародні громадські (неурядові) організації‚ міжнародні спілки‚ підтримує прямі міжнародні контакти і зв`язки‚ укладає відповідні угоди‚ які не суперечать міжнародним зобов`язанням України; - якщо здійснення будь-якого виду діяльності вимагає отримання відповідних дозволів‚ Спілка розпочинає цю діяльність лише після отримання таких дозволів.

Руководитель: Турецька Христина
Адрес: Киев
Телефон: 050-546-72-95
Авторы проекта: Трефилов Дмитрий и Владимир Никонов d54ca Справка по сайту   Предложить идею   Сообщить об ошибке   Задать вопрос  
Справка по сайтуКонтакты
наверх
вниз